4.8.54

ธนาคารจุลินทรีย์

การจัดสร้างธนาคาร และระบบกระจายจุลินทรีย์ ๒๕๕๓
ก่อนหน้า จะทำธนาคารจุลินทรีย์
ใช้แรงคนในการตักจุลินทรีย์ ราดลงไปในสระน้ำใหญ่กลางวัด
 

หมักจุลินทรีย์
 
 
 


กลุ่มผู้ปฎิบัติธรรมจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันคิดทำ "โครงการบำบัดน้ำเสีย ให้กับวัดปลายนา " จึงได้ติดต่อกับโครงการชีววิถี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อให้การอบรมและช่วยเหลือในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน จนท.กฟผ. ให้คำแนะนำในการทำ ธนาครจุลลินทรีย์ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียลงในบึง
เชิญร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบริจาคเงิน และแรงกายแรงใจ กับวัดปลายนา                                     ร่วมแรงจัดสร้างธนาคารและระบบกระจายจุลินทรีย์ 
                                                การเปิดใช้ ระบบการกระจายจุลินทรีย์

ขออนุโมทนาบุญกับพี่เปิ้ล (คุณวิภาดา นิตยนันท์ ) ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ และแรงกายแรงใจทุกท่านในครั้งนี้ค่ะ ถึง เพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ร่วมบุญทุกท่าน

จดหมายจากเปิ้ล

"เปิ้ลส่งรูปภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียมาให้ดูนะคะ ตอนนี้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้ได้ดีพอสมควร พวกเราได้เช็คระบบว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวสปริงเกอร์ที่ใช้พ่นน้ำอีเอ็ม ได้มีการปรับแก้ไขและเพิ่มจำนวนทุ่นลอยน้ำเพื่อ ให้ตัวสปริงเกอร์ไม่จมน้ำ ตอนนี้เราสามารถใช้ธนาคารจุลินทรีย์กันได้แล้วค่ะ


งานนี้สำเร็จได้ เพราะความมีเมตตาของพี่ๆกฟผ. พี่สำนวน พี่แต๊ว พี่แห้ง และความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานที่น่ารัก คือลุงคำจันทร์ พี่สมหมาย น้องต้อย น้องอนันต์ น้องแตน น้องจิ๋ม พ่อน้องพันซ์ น้องดรีม ท่านมหาและป้าเปิ้ลเอง รวมทั้งน้องผู้ชายที่มาวัดและมาช่วยทีมงานเราด้วยค่ะ เปิ้ลขอขอบคุณน้ำใจที่ดีงามของทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๔๐,๔๐๓ บาท เงินที่ได้รับบริจาค ๖๐,๒๐๘บาท คงเหลือ ๑๙,๘๐๕ บาท เงินที่เหลือจะเก็บไว้ซื้อกากน้ำตาลและหัวเชื้ออีเอ็มเพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย และใช้ในการทำกิจกรรม ของวัดปลายนาต่อไปค่ะ


สุดท้ายนี้เปิ้ลขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมแรงร่วมใจและร่วมปัจจัย จนทำให้โครงการบำบัดน้ำเสียของวัดปลายนาประสบผลสำเร็จได้ค่ะ"