ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี ที่บ้านอารีย์ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. พุธ ที่ ๑ และ พุธที ๒ ของเดือน และ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ที่ ๑ ของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔

4.8.54

กลุ่มปฏิบัติํธรรม
ครั้งแรก ของการจัดปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม
ที่วัดปลายนา
๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐


อบรมปฏิบัติธรรม
กันยายน ๒๕๕๐


อบรมปฏิบัติธรรม
พฤศจิกายน ๒๕๕๐


อบรมปฏิบัติธรรม
มีนาคม ๒๕๕๑

สถาบันการพัฒนาชุมชน
หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" พฤษภาคม ๒๕๕๔