ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี ที่บ้านอารีย์ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. พุธ ที่ ๑ และ พุธที ๒ ของเดือน และ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ที่ ๑ ของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔

12.5.58

ตารางปฏิบัติธรรม วันที่ 7-15 ของทุกเดือน

มาฆะบูชา ๒๕๕๙


,/
ตารางการปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์  (วัดปลายนา)
ระหว่างวันที่ 7-15 ของเดือน ทุก ๆ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2558

วันที่ 7 (วันแรก)
13.00 น. พร้อมกันรับฟังการปฐมนิเทศ
              สอนการเจริญสติด้วยวิธีเคลื่อนไหว แบบหลวงพ่อเทียน
             เข้าที่พัก และปฏิบัติตามตามตารางปรกติ
             (ระเบียบปฏิบัติและตารางปรกติ)

วันที่ 8-14
5.00 น. ระฆังปลุก
5.30 น. รวมกันลานธรรม (หรือศาลาถ้าฝนตก) เจริญภาวนา เดินจงกรม สร้างจังหวะหรือออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ        ตามถนัด
6.00 น. พระออกบิณฑบาต ผู้อยู่เตรียมพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณ ปูเสื่อ อาสนะ เตรียมโต๊ะอาหาร ถ้วย ชาม ช้อน หนังสือสวดมนต์
7.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า แนะนำภาวนา สวดให้พรผู้มาทำบุญ
8.30 น. อาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน
9.45 น. เวลาภาวนา
11.45 น. อาหารเที่ยง แล้วพัก
13.00 น. เวลาภาวนา
15.30 น. ทำความสะอาดทั่วไป บำเพ็ญบุญด้วยการทำงานให้ส่วนรวม
17.00 น. เวลาเครื่องดื่ม น้ำปานะ
18.00 น. ทำวัตร สวดมนต์เย็น ภาวนา
20.30 น. พักผ่อน นอนหลับด้วยความสุข ภูมิใจในการทำกิจวัตรมาตลอดวัน  และพร้อมจะตื่นในวันใหม่ เพื่อทำหน้าที่ต่อไปอีก

วันที่ 15 (วันสุดท้าย)
ปฏิบัติตามตารางปรกติ
9.30 – 11.30 น. ประเมินผล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถาม-ตอบข้อสงสัย
                         มอบหนังสือ และ เอกสารจากทางวัดปลายนา เป็นที่ระลึก  ถ่ายรูปหมู่
                        อำลาจากกัน


·        ปฏิบัติเข้มข้น ให้ความรู้เป็นส่วนประกอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

·        งดใช้โทรศัพท์พร่ำเพรื่อ 
ในกรณีจำเป็นมีเหตุอันควรจะอนุญาตให้เป็นรายไปไม่เกินวันละ 1 ครั้ง


ท่านที่สนใจเข้าร่วมการปฏิบัติธรรม 
ติดต่อได้โดยตรงที่วัดปลายนา และโทรศัพท์หมายเลข  089 8961125  

********************************