ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี ที่บ้านอารีย์ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. พุธ ที่ ๑ และ พุธที ๒ ของเดือน และ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ที่ ๑ ของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔

6.3.55

กลุ่มนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

ขอบพระคุณภาพถ่ายและข้อมูล จาก พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา