ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี ที่บ้านอารีย์ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. พุธ ที่ ๑ และ พุธที ๒ ของเดือน และ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ที่ ๑ ของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔

4.8.54

ดูนก และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง


ดูนก

การดูนกเป็นเพียงสื่อหนึ่ง

ที่สร้างความรู้จักและเข้าใจธรรมชาติให้แก่เยาวชน
เพื่อผลเบื้องต้นในการไม่เบียดเบียน
ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตอื่น
ประจักษ์และรักษาศีลข้อปาณาติปาต
ด้วยใจที่เมตตาต่อสิ่งมีชีวิต
สืบต่อ ไปยังการรักษาสภาพแวดล้อม
เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตนกและธรรมชาติ

หากประกอบกันอย่างถึงที่สุด
ก็จะได้ใช้ความสังเกตที่ได้จากการดูนก
มาสังเกต เรียนรู้ ร่างกายและจิตใจตนเอง


กิจกรรมดูนก และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐  ด้วยนกหลากหลาย ชุกชุมมากกว่า ๗๐ ชนิด ที่มาอาศัยวัดเป็นแหล่งอาหารและที่พัก  วัดปลายนา ได้เริ่มจัดกิจกรรมดูนกสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัวที่มาทำบุญและมาปฏิบัติธรรม เรื่อยมาตามโอกาสสะดวก ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรียนวันเสาร์วัดปลายนา ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, ชมรมนักนิยมธรรมชาติ, ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต, สารคดี รักนก รักษ์ป่า รักษาโลก, วิทยากรดูนก, นักถ่ายภาพนก หลายท่าน จัดวิทยากรและอาสาสมัครมาแนะนำ สอนดูนก ให้ความรู้ื่ทางด้านวิชาการ ให้ยืมอุปกรณ์ ทั้งยังมอบหนังสือวิชาการ ดีวีดี ซีดี และภาพนกอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับศึกษา

ภาพทั้งหมดนี้ เป็นภาพที่ถ่ายจากวัดปลายนา ปทุมธานี ประมาณ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
จากคนถ่ายภาพหลายคน

นกปลายนา
นกกระจาบทอง
นกกวัก กับ สี่เท้า แล้วเราก็พบกันบทความจาก GO BAREFOOT

นิทรรศการ คุณธรรมเคลื่อนที่่

โครงการดูนก "วิถีพุทธ วิถีธรรม" ณ วัดปลายนา (๒๕๕๓)

ศิลปะ

หนังสืออีเลคทรอนิคส์ เรื่องนกกางเขน ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ