4.8.54

...ถมทราย.. ขนทรายเข้าวัด       มีอาสาสมัครทั้งผู้ปฏิบัติธรรม และผู้ที่ไปทำบุญที่วัด ช่วยกันขน คนละไม้คนละมือค่ะ และหลายครั้ง ก็จะมีกลุ่มผู้พิการทางสายตา และพี่เลี้ยงอาสาสมัครที่น่ารัก มาช่วยกันขนทรายและพัฒนาวัดกันค่ะ