1.6.57

มูลนิธิบ้านอารีย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา

 


 
 
พระอาจารย์โกศิล นำเดินจงกรม ที่กระท่อมเตารีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์
 
 
 
 มูลนิธิบ้านอารีย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา
เทียนธรรม รุ่น ที่่ ๗ / ๕๗ เป็นการปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวใช้มือ ๑๔ จังหวะ แบบหลวงพ่อเทียน

(กรณียังไม่เคยปฏิบัติแนวนี้ ต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติ ที่่บ้านอารีย์ก่อนนะคะ)

ระหว่างวันที่่ ๒๐-๒๕ ก.ค. ๕๗
เมตตานำปฏิบัติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดปลายนา จ. ปทุมธานี

ที่่กระท่อมเต่า เขาค้อ เพชรบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ

สมัครได้ที่่ห้องสมุดชั้น ๒ ค่ะ
สอบถามรายละเอียด ๐-๒๖๑๙๗๔๗๔
บ้านอารีย์ ปิดทำการ ทุกวันจันทร์นะคะ

( มาสมัครด้วยตนเอง ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ค่ะ )

เดินทางโดยรถตู้ ๒ คัน รับทั้งหมด ๒๔ ท่าน
ห้องหนึ่งเข้าพัก ๔ ท่าน แยก ชาย/หญิง ไม่มีห้องน้ำในตัว

ออกเดินทาง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ขึ้น รถ ที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ อยู่ พหลโยธิน ๗ เข้าอารีย์ ซอย ๑
ตรงเข้ามาประมาณ ๓๐๐ เมตร อยู่ทาง ซ้ายมือ

ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาค่ะ