6.3.55

กลุ่มนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

ขอบพระคุณภาพถ่ายและข้อมูล จาก พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา