4.8.54

หนังสือสวดมนต์


หนังสือสวดมนต์แปลของวัดปลายนา (สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์) ครั้งที่ 3 

ซึ่งบรรดาญาติธรรมได้ร่วมสบทบทุ​นปัจจัยในการพิมพ์นั้น 

ได้นำหนังสือไปถวายแด่พระอาจารย​์โกศิล จำนวน 2,000 เล่ม เรียบร้อยแล้วครับ


                    ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมน​ต์แปล ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รูปปกหนังสือ จากฝีมือเด็กๆ ที่มาดูนกและวาดภาพ