3.8.54

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

เมื่อเรามีเวลาว่างจะเดินจงกรมสลับกับการนั่งสร้างจังหวะก็ได้

การฝึกสติแบบนี้ ทีแรกต้องนั่งอย่างนี้ 
นั่งพับเพียบก็ได้ นั่งเหยียดขาก็ได้ 
นั่งขัดสมาธิก็ได้ นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าอยู่ก็ได้

ข้อมูลจากหนังสือ
ทำวัตรสวดมนต์แปล บาลี-ไทย (วัดปลายนา)
หน้า ๑๐๙การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
แนะนำการปฏิบัติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ


 
เดินจงกรม
ยกมือสิบสี่จังหวะ