3.8.54

บ้านอารีย์


*Dharma Practice
Open your mind awake your feeling
with dynamic meditation
The first Saturday of every month
09.30 AM - 05.00 PM

*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
- ทุกวันอาทิตย์แรกและสามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น.