1.8.54

ความเป็นมา
สำนักปฏิบัติธรรม เสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา)
เป็นวัดในสายหลวงพ่อเทียน   


๒๕๓๐ -ปีปัจจุบัน ๒๕๕๔  พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณเป็นผู้ดูแล
เกิดขึ้นได้เนื่องจากคุณสมพร ลำพุทธา ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในหลวงพ่อเทียน
ได้ถวายที่ดินส่วนตัวให้กับหลวงพ่อเทียน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ หลวงพ่อเทียน ได้ฝากฝังให้พระอาจารย์โกศิลมาช่วยพัฒนา
ให้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม

เนื่องจากเมื่อก่อนนี้ที่ดินบริเวณนี้ยังกันดาร เป็นทุ่งนา และเป็นที่ตาบอด ไม่มี
ถนนตัดผ่าน วัดอยู่ท้ายทุ่งนา ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดปลายนา พระที่มาพัฒนา
วัดรุ่นแรก ได้สร้างกุฏิเป็นกระต๊อบมุงจากอยู่ ศาลาวัดก็มุงหญ้าคา ในช่วงแรก
ยังไม่ค่อยมีคนมาวัดมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากการเดินทางไม่ค่อยสะดวก

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีถนนตัดผ่านเข้ามาที่วัดจึงได้มีคนมาที่วัดมากขึ้น

ศาลาเอนกประสงค์
ที่พักอุบาสิกา
ในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีผู้บริจาคเงินสร้างกุฏิ และศาลาที่เป็นปูน
แข็งแรงถาวร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส.ว.คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
ได้นำคณะมาทอดกฐินที่วัด เพื่อสร้างที่พักปฏิบัติธรรม ๔ หลัง
เพื่อให้อุบาสิกาที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่วัด ได้อยู่อย่างสะดวกสบาย

หลังจากมีที่พัก สำหรับปฏิบัติธรรม จึงเริ่มมีผู้มาปฏิบัติธรรม โดยค้างคืนที่วัด
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจุบันวัดปลายนาเป็นวัดสาขาของ" วัดป่าเขาคงคา" จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์ดุรงค์ฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส